Mapa inwestycyjna

Ilość gospodarstw domowych biorących udział w projekcie – 325 szt.

Mapa inwestycyjna

 1. Borowica - 18
 2. Dobryniów - 16
 3. Dobryniów Kolonia - 12
 4. Gliniska - 10
 5. Krzywe - 36
 6. Łopiennik Dolny - 18
 7. Łopiennik Dolny Kolonia - 40
 8. Łopiennik Górny - 44
 9. Łopiennik Nadrzeczny - 26
 10. Łopiennik Podleśny - 18
 11. Majdan Krzywski - 19
 12. Nowiny - 19
 13. Olszanka - 39
 14. Wola Żulińska - 3
 15. Żulin - 7