Aktualności

Wpis nr 3 (4 z 4) Więcej wpisów | | Pierwszy

Udostępnij

Zapraszamy do podpisywania umów montażu kolektorów słonecznych

31.12.2018, 11:54:06

Uprzejmie informujemy mieszkańców, którzy podpisali w 2016 r. umowy użyczenia nieruchomości na potrzeby realizacji projektu pn. „Energia odnawialna w Gminie Łopiennik Górny”, że rozpoczynamy podpisywanie umów regulujących wzajemne zobowiązania finansowe, prawne i organizacyjne związane z montażem kolektorów słonecznych.

Umowy będzie można podpisywać od dnia 02 stycznia 2019 r. do dnia 18 stycznia 2019 r. w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu.

Do podpisania umowy niezbędne będą:

  • dowód osobisty osoby/osób podpisujących umowę,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będą montowane kolektory (akt notarialny).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku współwłasności działki, na której znajduje się budynek, umowa musi zostać podpisana przez wszystkie osoby, które na dzień podpisania umowy są współwłaścicielami nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dokonanie wpłaty kwoty zawartej w umowie.

Kwota udziału mieszkańca jest uzależniona od wielkości zestawu solarnego:

Zgodnie z umową, wpłaty należy dokonać przed montażem instalacji w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem zawartej z mieszkańcem umowy.
Osoby z listy rezerwowej będą mogły przystąpić do projektu wyłącznie w przypadku wycofania się mieszkańca z listy podstawowej projektu.

Więcej informacji oraz w przypadku wyjaśnienia innych wątpliwości prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy z pracownikami urzędu, pokój nr 5, tel. 82 577 30 04 wew. 506, e-mail: urzad@lopiennikgorny.pl