Aktualności

Wpis nr 1 (2 z 4) Więcej wpisów | Ostatni | |

Udostępnij

Informacja dla mieszkańców – podpisanie umowy na realizację projektu Energia odnawialna w Gminie Łopiennik Górny”

21.03.2018, 23:24:14

Z satysfakcją informujemy, iż Gminie Łopiennik Górny udało się pozyskać dofinansowanie unijne na montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy. Nasza Gmina podpisała z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę na realizację operacji pn. „Energia odnawialna w Gminie Łopiennik Górny”. Operacja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem inwestycji jest montaż 325 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej 1,41 MW do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Instalacja kolektorów słonecznych w niewielkim stopniu będzie wspomagać przygotowanie wody użytkowej w miesiącach chłodnych oraz w wysokim stopniu w miesiącach ciepłych. Praca całego układu ma polegać na wstępnym podgrzewaniu CWU w podgrzewaczu pojemnościowym energią z kolektorów słonecznych, w zależności od poziomu nasłonecznienia, oraz na jej dalszym podgrzewaniu do wymaganej temperatury przez konwencjonalne źródło ciepła, wykorzystujące energię nieodnawialną. W przypadku gdy instalacja solarna nie zapewni wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej w okresie niedostatecznego nasłonecznienia, podgrzewanie wody odbywać się będzie poprzez górną wężownicę w zasobniku zasilaną z kotła. W przypadku kiedy nie ma możliwości podłączenia górnej wężownicy drugim zamiennym źródłem ciepła będzie grzałka elektryczna zamontowana w podgrzewaczu.

Z uwagi na usytuowanie obiektu oraz jego konstrukcję, zakłada się montaż kolektorów słonecznych na elewacji, dachu budynku i gruncie obok obiektu, w miejscu najbardziej nasłonecznionym. Doboru kolektorów słonecznych dokonano się na podstawie złożonych przez mieszkańców ankiet. W zależności od ilości osób, które zamieszkują na stałe obiekt mieszkalny oraz zakładanego zużycia dobowego ciepłej wody użytkowej z uwzględnieniem strat cieplnych w instalacji, przewidziano instalacje 2-, 3-, 4- i 5-panelowe. W celu zdalnego odczytu informacji z ciepłomierza o ilości pozyskanej energii przez instalację solarną, zastosowany zostanie modem, który komunikował będzie się z ze zdalnym serwerem danych za pomocą sieci LAN. Instalacja będzie pracować w systemie sterowania automatycznego, co oznacza, że proces podgrzewania wody użytkowej będzie rozpoczynał się i kończył samoczynnie, z uwzględnieniem wstępnie zadanych parametrów. Ciepło z kolektorów słonecznych będzie przekazywane do wody użytkowej przez wymiennik wężownicowy w podgrzewaczu pojemnościowym.

Realizację projektu przewidziano na lata 2018-2019. Już z początkiem 2018 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na dostawy i montaż instalacji solarnych. Mieszkańcy, którzy biorą udział w projekcie, zostaną poproszeni o podpisanie umów współfinansowania inwestycji. Na podstawie tej umowy wnoszony będzie przez uczestnika projektu wkład własny na pokrycie części kosztów zakupu i montażu instalacji solarnych w budynku beneficjenta.